กระดานข่าว พ.ส.ธ.

รับส่งข่าวสารจากโรงเรียน => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prasutham ที่ มกราคม 18, 2017, 11:29:48 AM

หัวข้อ: ข่าวสารการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มกราคม 18, 2017, 11:29:48 AM
กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ

ประกาศแก้ไข วันสอบเข้า ม.1 จากวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2560 เป็น วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
หัวข้อ: ระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มกราคม 23, 2017, 07:08:07 PM
<<ดาวโหลด>> (http://www.prasutham.ac.th/board/index.php?action=dlattach;topic=166.0;attach=1853)
หัวข้อ: แก้ไขวันสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2017, 12:32:27 PM
ประกาศแก้ไข วันสอบเข้า ม.1 จากวันอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2560 เป็น วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
หัวข้อ: รายชื่อผู้สมัครฯ ทางไปรษณีย์
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มีนาคม 20, 2017, 08:42:27 PM
<<ตรวจสอบรายชื่อ>> (http://www.prasutham.ac.th/board/index.php?action=dlattach;topic=166.0;attach=1869)
หัวข้อ: รายชื้้อผู้สมัครสอบและเลขที่นั่งสอบเพื่อเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มีนาคม 25, 2017, 08:51:09 PM
<<ตรวจสอบรายชื่อ>> (http://www.prasutham.ac.th/board/index.php?action=dlattach;topic=166.0;attach=1870)
หัวข้อ: รายชื้อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มีนาคม 27, 2017, 09:04:52 PM
<<ตรวจสอบรายชื่อ>> (http://www.prasutham.ac.th/board/index.php?action=dlattach;topic=166.0;attach=1871)
หัวข้อ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
เริ่มหัวข้อโดย: prasutham ที่ มีนาคม 31, 2017, 04:49:24 PM
<<ตรวจสอบรายชื่อ>> (http://www.prasutham.ac.th/board/index.php?action=dlattach;topic=166.0;attach=1872)