กระดานข่าว พ.ส.ธ. - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
205
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
189
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
136
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
3
ออนไลน์มากที่สุด:
182 - มีนาคม 27, 2017, 09:17:40 PM
ออนไลน์วันนี้:
0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.58
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
1.95
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.20
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
9
สมาชิกล่าสุด:
Bell
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
5.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

prasutham
2วัน 8ชั่วโมง 5นาที
tawee
4ชั่วโมง 52นาที
สหรัฐ วรรณราช
3ชั่วโมง 26นาที
apichai
2ชั่วโมง 21นาที
napak
1ชั่วโมง 45นาที
sittichai_p
1ชั่วโมง 41นาที
nipa
1ชั่วโมง 26นาที
anchuleeporn
1ชั่วโมง 21นาที
sureeporn
1ชั่วโมง 3นาที
Punon bunkoon
57นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2019 3 3 0 36
พฤษภาคม 2019 0 0 0 7
เมษายน 2019 0 0 0 7
มีนาคม 2019 0 0 0 36
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 6
มกราคม 2019 3 3 0 7
* 2018 12 12 0 55
ธันวาคม 2018 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 8
ตุลาคม 2018 0 0 0 6
กันยายน 2018 0 0 0 8
สิงหาคม 2018 0 0 0 8
กรกฎาคม 2018 2 2 0 7
มิถุนายน 2018 0 0 0 21
พฤษภาคม 2018 0 0 0 15
เมษายน 2018 1 1 0 19
มีนาคม 2018 5 5 0 55
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 18
มกราคม 2018 4 4 0 32
* 2017 13 20 1 182
ธันวาคม 2017 2 2 0 11
พฤศจิกายน 2017 2 2 0 6
ตุลาคม 2017 2 2 0 7
กันยายน 2017 1 1 0 5
สิงหาคม 2017 2 2 0 5
กรกฎาคม 2017 0 0 0 6
มิถุนายน 2017 0 0 0 3
พฤษภาคม 2017 0 0 0 6
เมษายน 2017 1 1 0 13
มีนาคม 2017 0 4 1 182
กุมภาพันธ์ 2017 0 2 0 6
มกราคม 2017 3 4 0 6
* 2016 13 22 12 161
ธันวาคม 2016 1 1 0 6
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 5
ตุลาคม 2016 1 1 0 8
กันยายน 2016 3 3 0 5
สิงหาคม 2016 2 2 0 17
กรกฎาคม 2016 0 0 0 5
มิถุนายน 2016 2 2 0 7
พฤษภาคม 2016 0 0 0 7
เมษายน 2016 0 0 0 11
มีนาคม 2016 1 6 3 161
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 9 8
มกราคม 2016 3 7 0 6
* 2015 14 22 0 113
ธันวาคม 2015 2 2 0 8
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 10
ตุลาคม 2015 0 0 0 17
กันยายน 2015 0 0 0 11
สิงหาคม 2015 3 3 0 9
กรกฎาคม 2015 0 0 0 9
มิถุนายน 2015 2 2 0 6
พฤษภาคม 2015 2 5 0 11
เมษายน 2015 0 1 0 19
มีนาคม 2015 1 5 0 113
กุมภาพันธ์ 2015 2 2 0 11
มกราคม 2015 2 2 0 13
* 2014 26 41 31 54
ธันวาคม 2014 8 9 0 10
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 30
ตุลาคม 2014 2 2 0 29
กันยายน 2014 2 8 0 27
สิงหาคม 2014 4 4 0 24
กรกฎาคม 2014 0 0 0 19
มิถุนายน 2014 1 1 31 26
พฤษภาคม 2014 2 2 0 25
เมษายน 2014 0 2 0 16
มีนาคม 2014 0 4 0 54
กุมภาพันธ์ 2014 5 6 0 11
มกราคม 2014 2 3 0 14
* 2013 23 36 0 49
ธันวาคม 2013 1 1 0 12
พฤศจิกายน 2013 2 2 0 15
ตุลาคม 2013 1 1 0 16
กันยายน 2013 2 2 0 27
สิงหาคม 2013 3 7 0 14
กรกฎาคม 2013 3 6 0 21
มิถุนายน 2013 1 1 0 26
พฤษภาคม 2013 4 4 0 19
เมษายน 2013 1 3 0 49
มีนาคม 2013 1 4 0 19
กุมภาพันธ์ 2013 0 1 0 20
มกราคม 2013 4 4 0 22
* 2012 42 53 10198 64
ธันวาคม 2012 5 5 647 16
พฤศจิกายน 2012 2 2 957 15
ตุลาคม 2012 7 8 605 20
2012-10-01 0 0 14 6
2012-10-02 2 3 19 20
2012-10-03 0 0 24 7
2012-10-04 0 0 29 9
2012-10-05 0 0 18 8
2012-10-06 0 0 19 5
2012-10-07 0 0 26 7
2012-10-08 0 0 15 9
2012-10-09 0 0 13 8
2012-10-10 0 0 15 7
2012-10-11 1 1 22 7
2012-10-12 0 0 21 6
2012-10-13 0 0 23 11
2012-10-14 0 0 21 10
2012-10-15 0 0 16 11
2012-10-16 0 0 19 9
2012-10-17 0 0 37 8
2012-10-18 3 3 27 9
2012-10-19 0 0 42 9
2012-10-20 0 0 10 6
2012-10-26 0 0 12 5
2012-10-27 0 0 30 6
2012-10-28 0 0 28 6
2012-10-29 1 1 41 15
2012-10-30 0 0 28 11
2012-10-31 0 0 36 9
กันยายน 2012 1 1 791 16
สิงหาคม 2012 2 3 632 28
กรกฎาคม 2012 6 6 706 19
มิถุนายน 2012 4 7 890 11
พฤษภาคม 2012 2 2 1066 13
เมษายน 2012 0 4 1106 64
มีนาคม 2012 5 6 1040 20
กุมภาพันธ์ 2012 2 2 944 11
มกราคม 2012 6 7 814 13
* 2011 45 61 3554 60
ธันวาคม 2011 5 5 818 38
พฤศจิกายน 2011 0 0 759 16
ตุลาคม 2011 11 15 473 16
กันยายน 2011 6 8 406 12
สิงหาคม 2011 7 8 367 14
กรกฎาคม 2011 5 6 310 16
มิถุนายน 2011 3 4 278 40
พฤษภาคม 2011 1 1 29 10
เมษายน 2011 0 2 27 11
มีนาคม 2011 7 12 87 60
* 2010 130 3276 159 84
กรกฎาคม 2010 1 65 2 12
มิถุนายน 2010 11 310 24 21
พฤษภาคม 2010 23 565 17 10
เมษายน 2010 14 516 31 21
มีนาคม 2010 17 419 24 43
กุมภาพันธ์ 2010 16 453 30 84
มกราคม 2010 48 948 31 28
* 2009 304 3358 445 32
ธันวาคม 2009 48 673 36 15
พฤศจิกายน 2009 19 252 24 32
ตุลาคม 2009 8 243 19 17
กันยายน 2009 18 280 28 10
สิงหาคม 2009 26 132 67 17
กรกฎาคม 2009 49 143 53 21
มิถุนายน 2009 18 91 8 7
พฤษภาคม 2009 16 145 10 14
เมษายน 2009 12 91 24 18
มีนาคม 2009 35 175 63 20
กุมภาพันธ์ 2009 37 350 64 16
มกราคม 2009 18 783 49 21
* 2008 190 1105 264 79
ธันวาคม 2008 31 350 15 12
พฤศจิกายน 2008 12 264 17 11
ตุลาคม 2008 13 60 16 8
กันยายน 2008 15 38 17 7
สิงหาคม 2008 23 58 26 79
กรกฎาคม 2008 31 105 22 8
มิถุนายน 2008 16 34 10 7
พฤษภาคม 2008 10 65 20 13
เมษายน 2008 9 28 29 8
มีนาคม 2008 30 103 92 11