ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

[2] ช่องทางติดตามข่าวสารของโรงเรียนทาง facebook

[3] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ม.1 ปี 2561

[4] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2561

[5] ระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

[6] เลื่อนกำหนดวันปิดภาคเรียนที่1-2560

[7] ปฏิทินกำหนดการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[8] ข่าวสารการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

[9] ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดเฉลิมรัตน์ฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version