พูดคุยเรื่องทั่วไป

หัวข้อ

(1/1)

[1] เจออีก 2 ดาวเคราะห์ดวงใหม่คล้ายโลกมากที่สุด

[2] ภาพมุมสูงของวัดและโรงเรียน

[3] ทางเดินรถเลี่ยงน้ำท่วม

[4] ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

[5] ภาพแสดงปริมาณการไหลของน้ำ(14 ต.ค.54)

[6] เฉลยฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version