ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับเกณฑ์รับม.1-ม.4ร.ร.ดังปี 56 สอบคัดเลือก 80% ใช้โอเน็ต 20% สอบภาษาอังกฤษเพิ่ม  (อ่าน 1437 ครั้ง)

prasutham

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 161
  • ประพฤติตนดี มีความสุข
    • โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
    • อีเมล์
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ เพื่อยกร่างนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 จะใช้คะแนนสอบ 80% และคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 20% แต่ในปีการศึกษา 2556 จะสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม จากเดิมที่สอบเฉพาะภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยให้เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปในสัดส่วน 10% จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 80% เพราะต้องการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

"อย่าง ไรก็ตาม จากการประมวลผลการรับนักเรียนในปีที่ผ่านมา พบว่าชั้น ม.1 ไม่มีปัญหา จึงให้ยึดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของชั้น ม.4 สพฐ.ทราบดีว่านักเรียนชั้น ม.3 ส่วนใหญ่ยังต้องการที่จะเรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิม ดังนั้น จึงต้องทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา" นายชินภัทรกล่าว

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 จะรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ให้มากขึ้น โดยได้ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงไปจัดทำแผนการรับนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่มีศักยภาพที่เหมาะสมเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ทั้งนี้ ศักยภาพที่เหมาะสมมี 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1.นักเรียนชั้น ม.3 เดิมจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 2.หากนักเรียนชั้น ม.3 เดิม มีคะแนน GPAX ต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ขึ้นไป จะได้รับโอกาสในการเข้าทดสอบประมวลความรู้ระดับชั้นมัธยมต้นของโรงเรียน และ 3.นักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทาง และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อาทิ วงโยธวาทิต นาฏศิลป์ กีฬา และศิลปะ แต่จะต้องได้รับการรับรองจากครูที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ และต้องมีคะแนน GPAX สูงกว่า 1.50 ขึ้นไป

"จากนี้โรงเรียนต้องกลับไปพิจารณา และจัดทำแผนการรับนักเรียน โดยจะต้องเปิดช่องการรับนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ด้วย ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 20% ของแผนการรับนักเรียน ส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนเดิมขึ้นชั้น ม.4 ให้โรงเรียนทำแผนว่าจะรับได้เท่าไหร่ ซึ่งสัดส่วนนี้คิดเป็น 100% ดังนั้น สัดส่วนสูงสุดที่โรงเรียนจะรับนักเรียนชั้น ม.4 ได้จะอยู่ที่ 120% อย่างไรก็ตาม การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิมขึ้นชั้น ม.4 จะไม่ใช่การเลื่อนชั้นอัตโนมัติ และไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าเรียนชั้น ม.4 แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนที่ สพฐ.กำหนด แต่โรงเรียนสามารถขอขยายการเพิ่มห้องเรียนได้ แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องสูงสุดต้องไม่เกิน 50 คน และการขอขยายห้องเรียนเพิ่ม ทางโรงเรียนจะต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งบุคลากร ครูผู้สอน และอาคารสถานที่ด้วย" นายชินภัทรกล่าว

นายชินภัทรกล่าวอีกว่า มติของที่ประชุมในครั้งนี้ จะเสนอให้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาเห็นชอบ จากนั้น จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กพฐ.ประมาณเดือนกันยายน และคาดว่าจะประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติได้ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่มา  :  มติชนออนไลน์  วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2555